Basın Duyurusu (İthalat Denetimi Tebliğleri)

02 Ocak 2024

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ithalatta ürün güvenliği denetimleri süreçlerinde, ürün güvenliği konusunda hassasiyeti yansıtan düzenlemelerin yanı sıra, denetim süreçlerinin daha etkin ve işlevsel bir şekilde yürütülmesine imkan sağlamak ve Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)’nin risk analizi yapısını güçlendirmek adına bir takım değişiklikler yapılmıştır.   

Belge Talepleri 

TAREKS üzerinden yapılan başvuru esnasında, ürünlere ait fatura ve ürüne eşlik eden gümrük belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 

Halihazırda 12 sayılı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği’nde olduğu gibi, 10 sayılı Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği, 16 sayılı Tıbbi Cihazların İthalat Denetim Tebliği ve 18 sayılı Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin İthalat Denetimleri Tebliğlerinde de ithal edilecek ürünlere ait fotoğrafların sisteme yüklenmesi zorunlu hale getirilmiştir. Böylece olması muhtemel sistem suistimallerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.  

Belge Yükleme Süresi 

Denetime yönlendirilen başvurularda belge yükleme süresi 2 günden 20 iş gününe uzatılmıştır.Öngörülen süre içerisinde gerekli belgelerin TAREKS'e yüklenmemesi başvurunun olumsuz sonuçlanmasına neden olacaktır. 

Yeni Tebliğler 

Halihazırda 12 ve 10 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında ithalatta ürün güvenliği denetimleri gerçekleştirilen anne ve bebek ürünleri ile birlikte hassas kullanıcı grubu itibarıyla mevzuata uygun ve güvenli olması elzem olan yeni ürünlerin de eklenmesiyle 17 sayılı ÜGD Tebliği oluşturulmuştur. 

Sektör ve ilgili kamu kuruluşlarıyla yapılan çalışmalar ve istişareler neticesinde, iş makinelerinin uygun ve güvenli olarak piyasaya arz edilebilmesini teminen ön izin mekanizmasını içeren 2024/2 sayılı Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği oluşturulmuştur. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Erişim Linki