Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Taslağı görüşe açıldı.

21 Temmuz 2020

Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği Taslağı kapsamındaki görüşler 7 Ağustos 2020 tarihine kadar abteknik@ticaret.gov.tr adresine iletilebilir.

Genel Gerekçe

Taslak