Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği Taslağı görüşe açıldı.

20 Temmuz 2020

Uygunluk Değerlendirme Yöntemleri Yönetmeliği Taslağı kapsamındaki görüşler 7 Ağustos 2020 tarihine kadar abteknik@ticaret.gov.tr adresine iletilebilir.

Gerekçe

Taslak