Atık İşleme Tesisi Ziyareti

07 Mart 2024

Bilindiği üzere, ülkemize atık ithalatına ilişkin hususlar Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/3) ile düzenlenmektedir. Söz konusu Tebliğ kapsamında, ülkemize tehlikeli atık ithalatı ile bertaraf amacıyla atık ithalatı yasak olup, ülkemiz sanayisinin geri dönüştürülmüş hammaddeye erişiminin sağlanması amacıyla temiz, ayrıştırılmış, geri dönüşüm verimi yüksek ve kontamine olmamış tehlikesiz atıkların ithalatı, yurt içindeki atık toplama faaliyetlerini ve atık yönetimini sekteye uğratmayacak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde gerçekleşmesi prensibiyle mümkün kılınmıştır.

Bu çerçevede, ülkemizde yürütülen atık işleme faaliyetlerine ilişkin bilgi edinmek amacıyla düzenlenmesi öngörülen ziyaretler kapsamında, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı KARABÖRKLÜ başkanlığındaki bir heyet tarafından 5 Mart 2024 tarihinde belediye atıklarının mekanik ayrıştırması, biyometanizasyonu ve bertarafı, atıktan türetilmiş yakıt (ATY) üretimi ile tıbbi ve endüstriyel atık bertarafı faaliyetlerini yürüten ITC (Invest Trading and Consulting Ag İnşaat Ltd. Şti) Firmasının Sincan (Ankara)’daki tesislerine bir inceleme ziyareti gerçekleştirilerek firma faaliyetleri ile ilgili detaylı bilgi edinilmiştir.