Azerbaycan Heyetinin Ülkemize Ziyareti Hk.

21 Aralık 2023
Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığına bağlı Antitröst ve Tüketici Piyasası Kontrolü Devlet Hizmeti ve Azerbaycan Tüketici Ürünleri Uzmanlık Merkezi (TÜUM) yetkileri, 19-20 Aralık 2023 tarihlerinde bilgi ve mesleki deneyim paylaşımı yapmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında, ülkemizin ürün güvenliği ve denetimi uygulamaları, tüketici mallarının denetim esasları ve denetimleri konularında bilgi sahibi olmak ve ülkemiz deneyimlerinden istifade edebilmek üzere, 20 Aralık 2023 tarihinde tam günlü bir program kapsamında Bakanlığımızı ziyaret etmişlerdir.
 
Bu çerçevede, Azerbaycan heyeti Genel Müdürlüğümüzde ağırlanmış ve heyete yönelik hazırlanan program kapsamında; AB teknik mevzuat uyum çalışmaları, Ürün Güvenliği Kanunu, kalite altyapısı, ithalat denetimleri, sağlık ve bitki sağlığı denetimleri, çevresel ithalat denetimleri ve piyasa gözetimi ve denetimi alanlarında sunumlar yapılmıştır. Ayrıca, heyette yer alan bir ilgilinin özel talebi üzerine, Dünya Ticaret Örgütü “E-Ping Alert” Platformu ile ilgili olarak da bilgi paylaşımında bulunulmuştur.