Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Yönetmeliği yayımlandı

07 Mart 2024

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu ile Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanan ve 16 Ağustos 2023 tarihli ve 32281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile, Rejim Kararında belirlenmiş olan hususlara ilişkin usul ve esaslar detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.

Yönetmelik ile, Türk Malı imajının korunması amacıyla Kanun ve Rejim Kararının çizdiği çerçevede, AB ülkelerine ve AB dışına ihraç edilmiş ürünlerin denetimlerine ilişkin usul ve esaslar ayrı şekilde ele alınmıştır.

Buna göre; AB ülkelerine ihraç edilmiş ürünler ülkemiz piyasasına arz edilmiş sayılmakta ve güvensizlik durumunda yetkili kuruluşun uygulayacağı yaptırıma ek olarak Rejim Kararında yer verilen müeyyideler de Bakanlığımızca uygulanabilmektedir. Bunun yanında AB dışına ihracatı, güvensiz, tağşişe konu edilmiş veya işaretleme, etiketleme ve belgelendirmesi alıcıyı yanıltacak şekilde yapılmış olduğu tespit edilen ürünler için ise Yönetmelik hükümlerine göre kurulacak Komisyonun alacağı karar doğrultusunda 7223 sayılı Kanun’da öngörülen idari para cezası ile Rejim Kararında öngörülen müeyyidelerden gerekli görülenler Bakanlığımızca uygulanmaktadır.