Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu

06 Mart 2024

 
9 Temmuz 2021 tarihli ve 4269 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik’in 28 inci maddesi uyarınca kurulan “Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu”nun beşinci toplantısı Ticaret Bakanı Sayın Prof. Dr. Ömer BOLAT’ın koordinatörlüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih KACIR, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim YUMAKLI ve ilgili kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticilerinin katılımı ile 28 Aralık 2023 Perşembe günü Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de Piyasa Gözetimi ve Denetimi sisteminin geldiği aşama ile mevcut sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıda 2024-2025  Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Eylem Planı kabul edilmiş olup Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Dijitalleşme Kapsamında Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında teknik mevzuatı uyumlaştıracak yetkili kuruluşlar kararlaştırılmıştır.