Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı yayımlandı

07 Mart 2024

14 Eylül 2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde yayımlanarak yürürlüğe konulan Karar ile, dış ticarete konu ürünlerin tabi olacağı teknik düzenlemeler, yapılacak denetimler, denetim yapacak kuruluşlar, yetkili kuruluşların bu çerçevedeki yetki ve sorumlulukları, ithalatçıların ve ihracatçıların sorumlulukları, alınacak önlemler ve uygulanacak yaptırımlar belirlenmiş olup bu hususlarda düzenleme yapma yetkisi de Bakanlığımıza (Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü) verilmiştir.

Karar ile, özellikle Türk Malı imajının korunması amacıyla, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ve AB dışına ihraç edilmiş ürünlerle ilgili yürütülecek denetimler ve denetim sonucunda tespit edilmesi halinde aykırılıklara ilişkin ihracatçıya uygulanacak yaptırımlara yer verilmiştir.