Ticaret Denetmeni ve Ticaret Denetmen Yardımcılarına yönelik Meslek İçi Eğitim Programı düzenlenmiştir.

20 Eylül 2022

Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Güvenliği Denetimleri Müdürlükleri ve Ürün Güvenliği Denetimleri Servislerinde görevli Ticaret Denetmeni ve Ticaret Denetmen Yardımcılarına yönelik olarak Genel Müdürlüğümüz tarafından 04-08 Eylül 2022 tarihinde Bolu’da Meslek İçi Eğitim Programı düzenlenmiştir.