Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği Yayımlandı

15 Ocak 2021

Ticaret Bakanlığı’nın taşra teşkilatında görev yapan Ticaret Denetmeni ve Ticaret Denetmen Yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş sınavları, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları, görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve atamaları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla "Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği" 15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210115-1.htm