Ticaret Denetmenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı

30 Aralık 2023

Ticaret Denetmenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Aralık 2021 tarihli ve 31704 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmelik metnine aşağıdaki link aracılığıyla erişim sağlanabilmektedir.


https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211229-1.htm