TÜRKPA “Ürün Güvenliği Hakkında Model Kanun”

20 Şubat 2024

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) faaliyetlerinin ana unsurlarından biri olarak üye ülkelerin mevzuatlarının yakınlaştırılması ve üye ülkelere mevzuat desteği sağlamak amacıyla farklı konularda model kanun çalışmaları yapılmaktadır.

Bu doğrultuda, TÜRKPA üyeleri Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan temsilcileri ile birlikte “Dolaşıma Sunulan Ürünlerin Güvenlik ve Kalite Esasları” hakkındaki model kanun oluşturma çalışmalarına yönelik olarak gerçekleştirilen 20 Şubat 2024 tarihli son toplantıda metin üzerinde uzlaşmaya varılmıştır.