Irak Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) uygulamasına İlişkin Girişimler

06 Ağustos 2019

Merkezi Irak Hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından Sevk Öncesi İnceleme (SÖİ) uygulamasına  başvurulmakta ve anılan uygulama ihracatçılarımız için ilave masraf ve zaman kaybına yol açmak suretiyle ihracatımızı olumsuz etkilemektedir.
 

Bu itibarla, Genel Müdürlüğümüzce, SÖİ uygulamasının sona erdirilmesine yönelik gerekli girişimler sürdürülmektedir. Bu kapsamda, 27 Haziran 2019 Perşembe günü  Türk Standardları Enstitüsü’nde Merkezi Irak Standardizasyon ve Kalite Kontrol İdaresi (COSQC) yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Anılan toplantıya Daire Başkanı Mehmet Burak Yılmaz ile ilgili Ticaret Uzmanları katılım sağlamıştır.