Avrupa Birliği Düzenlenmemiş Alan Yasal Çerçevesi Türkçe'ye çevrilerek yayımlanmıştır.

25 Ağustos 2020

Avrupa Birliği'nin ortak bir mevzuatının bulunmadığı düzenlenmemiş alanda yer alan ürün gruplarının tabi olacağı çerçeve kuralların derlendiği bu kitapçıkta, aşağıdaki yatay mevzuat Türkçe'ye çevrilmiştir:

1) Başka Bir Üye Devlette Yasal Olarak Pazarlanan Malların Karşılıklı Tanınması Hakkında 2019/515 sayılı Tüzük
2) Genel Ürün Güvenliği Hakkında 2001/95 sayılı Direktif
3) Teknik Düzenlemelerin Bildirimi ve Bilgi Toplumu Hizmetlerine İlişkin Kurallar Hakkında Bir Usul Belirlenmesine Yönelik 2015/1535 sayılı Direktif
4) Avrupa Standardizasyonu Hakkında 1025/2012 sayılı Tüzük

Kitapçığa ulaşmak için tıklayınız.