Lamas ve Kütdiken Limon ile Washington Portakal çeşitleri için hasat ve ihraç tarihleri belirlenmiştir.

23 Kasım 2023

Bakanlığımız Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüklerinin Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonlarının Kuruluş ve Faaliyet Esaslarına Dair Genelgeleri gereğince oluşturulan "Turunçgil Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu", Adana ve Mersin illerindeki bahçelerde 10/11/2023 tarihinde yaptığı incelemeler sonucunda Lamas ve Kütdiken Limon ile Washington Portakal çeşitlerinin yeterli olgunluğa ulaştığı tespit edildiğinden; 15/11/2023 tarihinde kesimine, 21/11/2023 tarihinde ihracatına karar verilmiştir.