Tayland'a İhracatta Aranan Bazı Sertifikalarda Değişiklik Hakkında Duyuru

04 Aralık 2023

Bangkok Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıda; 
 
-Tayland Kamu Sağlığı Bakanlığı’nın “Üretim Süreçleri, Üretim Ekipmanları ve Gıda Depolama Hakkındaki Tebliği (No. 420) B.E. 2563 (2020)” kapsamında gıda ürünlerinin ithalatında ürün kaydı için ISO 9001 sertifikasının kabul edilmediği,
 
-Anılan sertifika yerine; gıda üreticisi, ithalatçısı veya distribütörlerinin, ihracatçı gıda üreticisinden GMP standardı kapsamında sertifikalandırılmış bir kalite sertifikası veya gıda ürünleri için HACCP, ISO 22000, FSSC 22000, BRC veya IFS gibi GMP'den daha yüksek bir kalite sertifikası talep etmesinin gerektiği, 
 
-Son zamanlarda, ithalatçı firmalar tarafından bahse konu kalite sertifikalarının onaylanması için Bangkok Büyükelçiliğine yapılan başvurularda önemli bir artış görüldüğü, bununla birlikte, Bangkok Ticaret Müşavirliğinin ve anılan Büyükelçiliğin Konsolosluk Biriminin bu tür belgeleri onaylama yetkisinin bulunmadığı, 
 
- Tayland’a ihracat yapmak isteyen üretici ve ihracatçı firmaların Tayland makamlarına sunmak üzere yukarıda maruz belgeleri resmi bir makamdan onaylatması gerektiği 
 
ifade edilmiştir.
 
Bu itibarla, Tayland’a yapılacak ihracatımızın sekteye uğramaması adına bir düzenleme yapılması ihtiyacı doğmuştur.
 
Bu kapsamda, Tayland’a ihracat yapacak üretici ve ihracatçılarımızın, Tayland tarafından talep edilen onay işleminin temini için, noterlerden alınacak tasdikin yanı sıra Bakanlığımız Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerimizin bağlantısı “Ürün Güvenliği Denetimi Müdürlükleri”ne de başvuru yapması mümkün bulunmaktadır.